Korisnik može izabrati remote (daljinski) pri čemu davanje prava direktnog daljinskog pristupa vasem sistemu i serverima omogućava kvalitietniju i za obe strane jeftiniju podršku.

Ako korisnik iz nekog razloga ne može da dozvoli direktan pristup svojim serverima, daljinski pristup sistemu se može obezbediti i davanjem prava na daljinsko preuzimanje kontrole nad jednom radnom stanicom korisnika (remote desktop), odakle, kao sa lokalne konzole, mi možemo da pod nadzorom korisnika pristupa njegovim serverima.

Daljinska podrška se može obavljatii na više načina.

U dogovoru sa klijentima, odabira se odgovarajući način pristupa. Vršenje podrške nije ograničeno vrstom pristupa na daljinu.