ITM Solution je dobila licencu za instalaciju Sistema tehničke zaštite.