IT konsalting je usluga namenjena firmama kojima je potrebno savetovanje u cilju unapredjenja IT radnog okruzenja u poboljsanja obima uradjenog posla I kavaliteta odradjenog posla. Primena informacionih tehnologija danas je jedini način da valjano kontrolišete vaš binis i direktno utiče na stvaranje profita.

Informacione tehnologije zahtevaju preduslove za primenu, a to je informaciona infrastruktura: računarska mreža, serveri, računari, štampači, oprema, internet… Zatim sledi izbor operativnog sistema, korisničkog sotvera. I na kraju izbor poslovnog softvera, informacionog sistema, prikladnog potrebama vašeg biznisa.

IT Konsalting – Pronalaženje idealnog tehničkog rešenja za vašu firmu.

IT konsalting je usluga namenjena menadžmentu malih i srednjih preduzeća u vidu stručne i tehničke pomoći prilikom donošenja važnih odluka u procesu informatizacije. Primena informacionih tehnologija danas je jedini način da valjano kontrolišete vaš binis i direktno utiče na stvaranje profita.

IT konsultantske usluge uključuju analizu potreba klijenata, izradu plana razvoja informacionog sistema, procenu i izbor potrebnog harvera, sistemskog i razvojnog softvera, kao i detaljno planiranje realizacije planiranih rešenja. Prednosti korišćenja konsultantskih usluga su brojne:

  • Smanjuju se operativni troškovi poslovanja,
  • Unapređuje vas i vase poslovanje postaje brze i agilnije,
  • Optimizuje se proces nabavke kroz niže troškove,
  • Izbegavaju se rizici nabavke opreme i implementacije loše isplaniranog i isprojektovanog informacionog sistema…