Kome može da koristi naše usluge održavanja računara i računarskih mreža?

Postoji nekoliko grupa potencijalnih korisnika.